متن شعر مردم استاد معین

|مردم – معین|شاعر-افشین مقدم|آهنگساز-علیرضا افکاری|تنظیم-معین راهبر و علیرضا افکاری

شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم

صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم

بگم این حق هیچکس نیست که با ثروت فقیر باشه

کسی که فرش می بافه نباید رو حصیر باشه

اگر چه سختی از انسان یه کوه درد می سازه

ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه

شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم

صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم

نگام کن بچه های کار چه جور تو آب و آتیشن

تو این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن

من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج می سازیم

به این تاریخ خورشیدی به این فرهنگ می نازیم

من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست

که از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ماست

شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم

صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم

This entry was posted in آهنگ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to متن شعر مردم استاد معین

  1. عادل says:

    شعر آهنگ تنظیم و خواننده همگی عالی من که همون ثانیه های اول گریهم گرفت

Leave a Reply